Eenzaamheid
Symposium van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging NPaV | Vrijdag 27 september & zaterdag 28 september 2019 | Muntgebouw Utrecht

Wie zijn wij ..

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) is de beroepsvereniging van psychoanalytici in Nederland.

De NPaV telt momenteel 267 leden en kandidaat-leden.

De NPaV verzorgt de opleiding tot psychoanalyticus, beschermt en handhaaft de kwaliteit van de beroepsuitoefening, stimuleert bekendheid met en over psychoanalyse in de maatschappij en onderhoudt contact met internationale organisaties.

De NPaV is een fusie van drie psychoanalytische verenigingen. De psychoanalyse is sinds 1917 in georganiseerde vorm in Nederland aanwezig.

Het bestuur van de NPaV wordt gevormd door mw. A. de Wit (voorzitter), mw. H. Roholl (secretaris), dhr. P. Rijnierse (penningmeester), dhr. W. Gomperts (opleidingszaken, mw. E. Prinsen (wetenschappelijke zaken), mw. M. Stufkens (kinderanalytische zaken) en mw. C. Roose (kandidaat-lid)
In de opleidingscommissie hebben dhr. W. Gomperts (voorzitter), dhr. M. Schmeets (secretaris), dhr. J. Dutilh (toelatingscommissie), dhr. M. Anbeek (evaluatiecommissie), mw. M. de Craen (kandidaat-lid), dhr. R. Wille (cursuscommissie) en mw. M. Ploegmakers (kinderopleiding) zitting.
e-mail: info@npav.nl.

Lees meer over psychoanalyse?

.

Summer University Psychoanalyse

Geplaatst op 21 juni 2019

Maandag 1 t/m vrijdag 5 juli 2019.

Een week vol lezingen over een rijk scala aan psychoanalytische onderwerpen. De Summer University Psychoanalyse wordt jaarlijks georganiseerd en is toegankelijk voor studenten en overige geïnteresseerden.

Voor meer informatie kijk op : www.psychoanalysesummer.nl

NPAV Symposium rond het thema “Eenzaamheid”

Geplaatst op 21 juni 2019

NPaV symposium
VRIJDAG 27 SEPTEMBER & ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert een tweedaags symposium rond het thema “Eenzaamheid”.

Eenzaamheid
Mensen zijn sociale dieren die niet goed zonder onderling contact kunnen. Alleen zijn is een kunst die niet voor iedereen is weggelegd. Innerlijke leegheid en honger naar contact maakt dat je bereid bent je te onderwerpen aan wat anderen van je verlangen: alles om maar niet in het eenzame gat te vallen. Aan de andere kant van het continuüm kan contact dermate bedreigend zijn dat je je afschermt en terugtrekt in de eigen cocon. Beide uitersten zorgen voor een innerlijke eenzaamheid, waarbij je je niet veilig kan voelen in de band met betekenisvolle anderen. In de intieme relaties (of het onvermogen te komen tot intieme relaties) zien we de reënscenering van de vroege objectrelaties of latere traumatisering, waarbij er barrières zijn ontstaan in het contact met anderen. Zonder iemand die de barrières helpt begrijpen, blijf je ronddraaien in depressieve gevoelens, in obsessies, in somatiseren of raak je jezelf kwijt in de aanpassing. De emotionele verbinding gaat dan verloren waarbij je niet kan leren van de eigen ervaringen, of die ervaringen niet kunt ‘dromen’, zoals Ogden het formuleert. Dan is een emotionele verbinding in therapie of analyse nodig, een analytische ruimte waar de analyticus eerst kan voelen wat het contact zo ondraaglijk maakt.

Voor meer informatie en/of tickets kijk op : www.symposiumpsychoanalyse.nl

6e Blok van de Collegereeks in Amsterdam gaat van start op 15 mei a.s.

Geplaatst op 21 april 2019

Het 6-e blok van de collegereeks in Amsterdam gaat van start op 15 mei as.
Doen en laten in de psychoanalyse, door Daniel Helderman. ~Een psychoanalyse is een behandeling zonder handelen. Maar welk werk wordt er dan verzet liggend op en zittend achter de bank?~ Meer informatie en inschrijven op www.collegepsychoanalyse.nl. Ook mogelijk als je eerder niet hebt deelgenomen.