Nederlandse Psychoanalytische Vereniging

Voorlichtingsavond opleiding tot psychoanalyticus woensdag 27 februari a.s. om 19.30 uur op het Olympiaplein 4 te Amsterdam

Wie zijn wij ..

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) is de beroepsvereniging van psychoanalytici in Nederland.

De NPaV telt momenteel 272 leden en kandidaat-leden.

De NPaV verzorgt de opleiding tot psychoanalyticus, beschermt en handhaaft de kwaliteit van de beroepsuitoefening, stimuleert bekendheid met en over psychoanalyse in de maatschappij en onderhoudt contact met internationale organisaties.

De NPaV is een fusie van drie psychoanalytische verenigingen. De psychoanalyse is sinds 1917 in georganiseerde vorm in Nederland aanwezig.

Het bestuur van de NPaV wordt gevormd door mw. A. de Wit (voorzitter), mw. H. Roholl (secretaris), dhr. P. Reinierse (penningmeester), dhr. W. Gomperts (opleidingszaken, mw. E. Prinsen (wetenschappelijke zaken), mw. M. Stufkens (kinderanalytische zaken) en mw. C. Roose (kandidaat-lid)
In de opleidingscommissie hebben dhr. W. Gomperts (voorzitter), dhr. M. Schmeets (secretaris), dhr. J. Dutilh (toelatingscommissie), dhr. M. Anbeek (evaluatiecommissie), mw. M. de Craen (kandidaat-lid), dhr. R. Wille (cursuscommissie) en mw. M. Ploegmakers (kinderopleiding) zitting.
e-mail: info@npav.nl.

Lees meer over psychoanalyse?

.

 

Collegereeks voor studenten in Amsterdam.

Geplaatst op 13 februari 2019

Vanaf 13 februari 2019 blok 5. Voor meer informatie klik op onderstaande flyer:

Vanaf 10 mei a.s. Collegereeks voor studenten in Maastricht

Geplaatst op 28 januari 2019

Voor meer informatie en/of aanmelden:

http:// fpn-lezingencyclus@maastrichtuniversity.nl

Vanaf mei 2019 is er nu ook een Collegereeks voor studenten in Maastricht.

Geplaatst op 28 januari 2019

Voor meer informatie en/of aanmelding:

fpn-lezingencyclus@maastrichtuniversity.nl