NPaV

De commissie van beroep behandelt beroepszaken van individuele leden, kandidaten en kandidaat-leden en sollicitanten voor de opleiding, aangaande besluiten van het bestuur, de OC en andere bestuurscommissies.

Het emailadres van de Commissie van Beroep is : Commissievanberoepnpav@protonmail.com

Als u een klacht hebt over de behandeling bij een van onze (kandidaat-) leden, dan zijn verschillende opties ter overweging. Allereerst is het uiteraard het beste dat u hetgeen u dwars zit met de eigen behandelaar bespreekt. Het kan zijn dat u na een dergelijk gesprek nog steeds een klacht hebt óf dat u – om wat voor reden dan ook- het gesprek niet durft of wil aangaan.
U kunt zich dan richten tot de klachtencommissie waarbij uw behandelaar is aangesloten (in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, de Wkkgz). Een dergelijke klachtencommissie is (meestal) te vinden via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/#klachtenregeling of via https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/klachtenregeling, afhankelijk van bij welke organisatie uw behandelaar is aangesloten.

Mocht u van mening zijn dat uw klacht beter behandeld kan worden binnen de NPaV, dan kunt u contact opnemen met : Commissieklachtbehandeling@protonmail.com

Wie zijn wij ..

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) is de beroepsvereniging van psychoanalytici in Nederland.

De NPaV telt momenteel 272 leden en kandidaat-leden.

De NPaV verzorgt de opleiding tot psychoanalyticus, beschermt en handhaaft de kwaliteit van de beroepsuitoefening, stimuleert bekendheid met en over psychoanalyse in de maatschappij en onderhoudt contact met internationale organisaties.

De NPaV is een fusie van drie psychoanalytische verenigingen. De psychoanalyse is sinds 1917 in georganiseerde vorm in Nederland aanwezig.

Lees meer over psychoanalyse?

Het bestuur van de NPaV wordt gevormd door mw. A. de Wit (voorzitter), mw. H. Roholl (secretaris), dhr. P. Rijnierse (penningmeester), dhr. W. Gompertsv(opleidingszaken, mw. B. Swart (Psychoanalytische Centra), mw. E. Prinsen (wetenschappelijke zaken), mw M. Stufkens (kinderanalytische zaken) en mw. C. Roose (kandidaat-lid)
In de opleidingscommissie hebben dhr. W. Gomperts (voorzitter), dhr M. Schmeets (secretaris), dhr M. Anbeek (evaluatiecommissie), mw M. de Craen (kandidaat-lid), dhr R. Wille, mw M. Kester (cursuscommissie) en mw F. Sampaio (kinderopleiding) zitting.
e-mail: info@npav.nl.